Novinka sortimentu - Mešní vína z Arcibiskupského zámeckého vinařství

Arcibiskupské zámecké vinařství Kroměříž

Historie Arcibiskupských sklepů se úzce váže k historií města Kroměříže. Základním dějinným mezníkem byl rok 1 110, kdy trhovou obec Kroměříž koupil olomoucký biskup Jan II od markraběte moravského Oty. Od té doby nastal rozvoj obce pod přímým vlivem olomouckých biskupů. 

Samotné sklepy umístěné v podzemí v hloubce 6,5 m jsou součástí Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Jejich plocha je 1 030 m2 a dělí se na Horní a Dolní sklep. Ve sklepě je celoročně stálá teplota od 9° C do 11° C, což dopřává výrobě ryze přírodních mešních vín. Tato výroba trvá již 750 let a ve sklepích jsou dokonce zachovány nejstarší části zdiva gotického hradu ze 13. století.

Mešní víno

Mešní víno se vyrábí primárně pro liturgické účely, dle vinařského zákona smí víno nést označení mešní v případě, že splňuje přesně dané podmínky v souladu s Kodexem kanonického práva a katolická církev vydá písemný souhlas. Přestože jeho konzumace úzce souvisí s bohoslužbami, lze jej ochutnat i mimo tyto účely, je určeno i k běžné spotřebě. Hrozny pro výrobu mešních vín musí pocházet z vlastních či pronajatých vinic a tyto musí být alespoň v integrované produkci. Hrozny se sklízí při technologické zralosti (tj.20° a více cukernatost), protože není povoleno mošty přislazovat a ani nesmí obsahovat žádné chemické přísady. Víc si můžete přečíst v naší Encyklopedii pojmů.

Blauburger
výběr z hroznů 
Pinot Gris
výběr z hroznů
Sauvignon
výběr z hroznů
              

Rozhovor s panem Milanem Palkovičem

Proč se ředí, pokud se tedy skutečně ředí, mešní víno?
Mešní víno se při mši svaté skutečně ředí vodou. Pít neředěné víno se považovalo za barbarství v antice i židovském prostředí. Navíc víno s vodou se pilo na zahnání žízně. A protože víno má antiseptické účinky, lidé už ve starověku vypozorovali, že voda s dílem vína je „zdravější“ než samotná voda, která nebyla ošetřena proti bakteriím jako dnes. I svatý Pavel radil svému žáku a biskupu Timoteovi: „Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a svým častým nemocem mírně užívej vína.“ Tato tradice se přenesla i do liturgie, ale s jiným významem. V liturgii se při přípravě darů přidává do vína symbolicky pouhá kapka vody. Víno v kalichu symbolizuje božství Ježíše Krista, které se jeho vtělením spojuje s naším lidstvím. Toto naše lidství symbolizuje kapka vody. Nejstarší zmínky vysvětlující míchání vína s vodou rovněž připomínají, že z probodeného Kristova boku na kříži vyšla krev a voda. Proto se kvůli barvě krve užívá i červené víno, ale z praktických důvodů se více používá víno bílé.  

Při jakých příležitostech se servíruje veřejně?
Veřejně se mešní víno servíruje při jakékoliv příležitosti oslavného či gastronomického charakteru, stejně jako ostatní tichá vína. Mešní víno je víno vyrobené podle Kodexu kanonického práva a pod liturgickým dohledem, ale vínem zůstává. Běžně se na výstavách umísťuje na předních místech a pro konzumenty je zárukou původu i kvality. Jinak řečeno, prioritně je mešní víno určeno pro liturgické obřady, ale zároveň je vhodné ke každé slavnostní příležitosti, protože je výjimečné a hlavně přírodní, bez chemických aditiv. 

Jaké jsou podmínky pro výrobu mešního vína?
V již zmíněném Kodexu kanonického práva je popsána technologie výroby mešních vín, kde nejdůležitějším podmínkou je, že víno musí být z révy vinné, přírodní a nesmíšené s cizími látkami. V praxi to znamená, že se mošty nesmí doslazovat rafinovaným řepným cukrem (což je jinak běžný postup u většiny jakostních a stolních vín domácí produkce) a do vína se v průběhu výroby vyjma SO2 a přírodního čiřidla nesmí nic přidávat. Jedná se tedy o přírodní produkt. Proto se používá vinný mošt minimálně s 20° cukernatosti NM, tedy od kabinetních vín výše. Výroba začíná už na vinicích, které jsou provozovány v ekologickém režimu, samotná výroba vína se odehrává bez použití chemických prostředků, jak jsem popsal výše. Dále vína zrají výhradně v dubových sudech po dobu minimálně 10 měsíců. U některých bílých odrůd, které zrají na kvasnicích, a u červených odrůd zrajících na kalech, se síra téměř nepoužívá. 

V čem přesně spočívá liturgický dozor?
Liturgický dozor je předepsaný už ve vinařském zákoně. Pokud výrobce má na etiketě označení mešní víno, musí mít církevní povolení, musí dodržet stanovená pravidla a musí podléhat kontrole – liturgickému dozoru, který ustanoví příslušná církev. Liturgický dozor – tedy osoba k tomu určená, hlídá dodržování podmínek výroby, evidenci nákupu hroznů a periodicky, zpravidla měsíčně společně s enologem  senzoricky hodnotí mešní víno. Každá kontrola je samozřejmě zdokumentována. Jedná se druhý stupeň kontroly výroby mešních vín. První stupeň vykonává enolog společnosti. Kromě toho samozřejmě každé mešní víno, které je zároveň přívlastkové, podléhá přísné kontrole ČZPI (Česká zemědělská a potravinářská inspekce) ve všech důležitých fázích výroby.

Kolik mešního vína spotřebuje běžný kostel za měsíc?
Říká se, že mešní víno je to nejsilnější, protože jeden pije a celý kostel zpívá. Takže ho není potřeba mnoho. Statisticky vzato, pokud se mše svatá koná každý den s výjimkou Velkého pátku a při mši by se spotřebovalo 0,5 dcl mešního vína, pak to vychází 365 x 0,05 l = 18,3 l/rok, takže asi tři kartony vína na rok, ale skutečná spotřeba je variabilní. V naší farnosti například slavíme narozeniny farníků s mešním vínem a sám nabízím mešní víno ve farnosti i mimo liturgii, například k vánočnímu stolu. 

Jaké víno máte vy osobně nejraději?
Víno je úžasný nápoj a má v sobě neuvěřitelný sortiment vůní a chutí. Od lehkých květnatých tónů přes letní ovoce jako broskev či angrešt u bílých vín, přes jahodové a malinové tóny růžových až po tmavé ovoce, zeleninu či živočišné tóny u vín červených. Jak jde čas, tak postupně přecházím od Sauvignonu a rodiny Rulandských k tmavým červeným vínům z Moravy. Modré odrůdy révy v severnějších oblastech mají v sobě více antioxidantů, protože réva se tak brání drsnějším klimatickým podmínkám. Delším ležením v dubových sudech jsou vína navíc obohacena o jemné taniny a svým charakterem připomínají vína z jižních proveniencí. Mým favoritem je Blauburger VZH 2016 z kroměřížských sklepů.

Jakou knížku byste našim zákazníkům doporučil k tomuto vínu?
Vzhledem k tomu, že se stále víc vzdalujeme přírodním potravinám bez chemie, moudrosti našich předků, a dokonce i vodu dezinfikujeme bojovou látkou, tak k tomuto vínu doporučuji knihu „Nespěchejte do rakve“ od Tomáše Kašpara. 

Vinné sklepy jsou v Kroměříži od roku 1266. To je skutečně dlouhá doba – váže se ke sklepům nějaká zajímavá historka?
Sama historie města Kroměříže a Arcibiskupských sklepů je velmi poutavá, spíše než jednotlivé historky je zajímavá postava olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburka  (1241–1281), který povýšil osadu Kroměříž na město, obehnal ji hradbami, začal se stavbou kostela sv. Mořice a založil vinné sklepy pod hradem. Jeho postava by si zasloužila samostatnou vědeckou publikaci. Protože ale lidi zajímají hlavně „drby“, tak mě napadá rok 1945, kdy město osvobodila rumunská armáda a vinné sklepy na čas „zabrzdily“ další postup armády. Protože vojáky zajímal obsah a nechtěli se zdržovat, tak ten největší sud o obsahu 19 tisíc litrů se dokonce pokoušeli prostřelit. To se sice nepovedlo, ale památka na tuto událost je viditelná dodnes. 

Vína exkluzivně u nás

Weingut Heinrich Red

  • Červené
  • Suché
  • 2013

270,-

Exkluzivně u nás

Sette Cascine Barolo DOCG

  • Červené
  • Suché
  • 2014
  • DOCG

349,-

Exkluzivně u nás